МВС України
Чернігівський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр

Круглий стіл з першими заступниками установ виконання покарань

7 грудня 2018 року кафедрою тактико-спеціальної підготовки спільно з кафедрою кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології та факультетом заочного, контрактного навчання та підвищення кваліфікації працівників Академії Державної пенітенціарної служби було проведено круглий стіл з першими заступниками установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби на базі Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, працівники якого ознайомили присутніх на заході з особливостями проведення судово-криміналістичних експертиз та їх значення в запобіганні та розкритті злочинів, які вчиняються в установах виконання покарань.