МВС України
Чернігівський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр

Керівництво Чернігівського НДЕКЦ МВС України

МАКСИМЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Директор

Часи особистого прийому громадян:

кожного понеділка  з 14-00 до 17-00

НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник директора центру

Часи особистого прийому громадян:

кожного вівторка  з   14.00-17.00

РУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Заступник директора центру –               

завідувач відділу забезпечення діяльності центру

Часи особистого прийому громадян:

кожної середи  з   08.00-12.00

 

ГУРТОВОЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Заступник директора центру –        

завідувач відділу криміналістичних видів досліджень

Часи особистого прийому громадян:

кожного четверга  з 14-00 до 17-00

Чернігівський НДЕКЦ МВС інформує про можливість проведення

Портретна експертиза 

Фахівцями #Чернігівського НДЕКЦ МВС проводиться #портретна_експертиза за експертною спеціальністю 6.2 «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями», у ході якої вирішенню підлягає питання:

– одна, чи різні особи зображенні на фотознімку (назва фотознімку чи відеофайлу, назва документа) та на фотознімку (назва фотознімку, відеофайлу, назва документа)?

Примітка: фотознімки можуть бути, як цифровими (на дисках для лазерних систем зчитування та інших електронних носіях), так і аналоговими (роздрукованими на фотопапері). Знімки повинні бути чіткі, задовільної контрастності, в яких відображені всі дрібні елементи та особливості обличчя осіб. Особи, зображені на фотознімках чи відеофайлах, що порівнюються, повинні знаходитися в однаковому положенні, щодо фотокамери та освітлення.   

 Вартість проведення досліджень складає від 450,24 грн.

 Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь  за телефоном (04622) 53037, (сектор досліджень у сфері інформаційних технологій, контактна особа – Гарига-Грихно Маргарита Михайлівна) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський НДЕКЦ МВС інформує про можливість проведення

Товарознавча та автотоварознавча експертиза

У відділі товарознавчих та гемологічних досліджень #Чернігівського НДЕКЦ МВС судовими експертами проводяться судові товарознавчі експертизи та дослідження за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення #вартості_машин, #обладнання, сировини та споживчих товарів» та судові автотоварознавчі експертизи та дослідження за експертною спеціальність 12.2 «Визначення #вартості_колісних_транспортних_засобів та #розміру_збитку, завданого #власнику_транспортного_засобу».

Основними завданнями товарознавчого дослідження є: визначення вартості об’єкті дослідження, визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері, визначення змін показників якості товарної продукції, визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.

Найпоширенішим видом експертної оцінки є визначення розміру матеріальної шкоди. Передумовою проведення такої експертизи служить:

– пошкодження або знищення майна, унаслідок залиття квартир;

– пошкодження речей вогнем при пожежах або унаслідок вибухів;

– вихід з ладу радіоелектронної апаратури, оргтехніки, побутової техніки, – встановленої у приміщеннях, в результаті аварийних режимів в електричній мережі;

– нещасні випадки (аварії, ДТП, напад тварин і т.п.).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»:

– Яка ринкова вартість об’єктів станом на … (зазначається дата, на яку визначається вартість)?

– Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо), станом на … (зазначається дата, на яку визначається вартість)?

Вартість проведення товарознавчого дослідження визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 1238,16 грн.

Основними завданнями автотоварознавчого дослідження є: визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів (далі – КТЗ), їх складових (вузлів та деталей), а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику КТЗ, їх складових унаслідок пошкодження останнього.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальність 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»:

– Яка ринкова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?

– Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику КТЗ (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові власника, марка, модель КТЗ, його державний реєстраційний номер) унаслідок (зазначається подія, що призвела до матеріальної шкоди) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється вартість)?

На дослідження експерту надаються КТЗ та документація, що стосується його реєстрації, матеріали розслідування події, що призвела до матеріальної шкоди, а також документи, у яких зафіксовані інші вихідні дані, необхідні для вирішення поставленого питання.

У разі потреби виклик зацікавлених осіб на технічний огляд КТЗ здійснюється замовником дослідження із зазначенням дати, місця та часу проведення огляду (після їх узгодження з експертом). Орган (особа), який (яка) призначив(ла) дослідження (залучив(ла) експерта), повинен(на) забезпечити можливість огляду КТЗ та належні безпечні умови (освітлення, вільний доступ, можливість огляду КТЗ з різних боків тощо).

Вартість проведення автотоварознавчого дослідження визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності  проведених робіт. Мінімальна вартість від 562,80 грн.

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь  за телефоном (04622) 56387, (відділ товарознавчих та гемологічних досліджень, контактна особа – Діденко Тетяна Петрівна) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський НДЕКЦ МВС інформує про можливість проведення

Фототехнічна  експертиза

Експертами Чернігівського НДЕКЦ МВС проводяться судові фототехнічні  експертизи у кримінальних провадженнях, адміністративних, цивільних і господарських справах та експертні дослідження для фізичних і юридичних осіб.

Об`єктами судової фототехнічної експертизи є фотознімки (як цифрові так і аналогові) та кадри відеозображень, технічні засоби, які застосовувалися для їх  виготовлення.

Вимоги до об’єктів експертизи:

якість (фотознімки чи кадри відеозображення чіткі, задовільної контрастності, відображають усі дрібні елементи).

достовірність (фотознімки вилучено й надано на експертизу з дотриманням усіх процесуальних норм і правил, що виключають їх  підміну , підробку, плутанину в назві тощо).

Орієнтований перелік питань, які вирішує комплексна судова інженерно-транспортна та фототехнічна експертиза за експертними спеціальностями: 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо – транспортних пригод» та 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення»:

Якою була швидкість руху транспортного засобу або пішохода перед первинним контактом?

Чи гальмувався транспортний засіб перед первинним контактом?

Чи прискорювався транспортний засіб перед первинним контактом?

– Який час пройшов з заданого моменту виникнення небезпеки до моменту первинного контакту?

Яку відстань подолали транспортний засіб або перешкода з заданого моменту виникнення небезпеки до первинного контакту?

Який номерний знак транспортного засобу вказаний на відеозаписі, фотозображенні?

Чи могли бути залишені сліди на проїзній частині даним транспортним засобом?

Де, відносно елементів проїзної частини, розташовувалось місце первинного контакту?

– Який розмір (довжина) слідів транспортного засобу, на якій відстані від стаціонарних (нерухомих) об’єктів вони розташовані?

Як розташовувався транспортний засіб відносно проїзної частини, розмітки та інших предметів на момент первинного контакту (або в певний момент)?

Який був сигнал світлофора на перехресті в певний момент (часовий інтервал)?

Перед призначенням судової фототехнічної експертизи рекомендується обов’язково узгодити перелік питань за конкретними об’єктами з фахівцями Експертної служби МВС та оптимізувати кількість самих питань та їх зміст.

Для вирішення вище вказаних питань, окрім відеозапису події дорожньо-транспортної пригоди (надалі – ДТП) відповідної якості, експерту, в залежності від поставлених питань, необхідно надавати комплекс даних щодо моменту виникнення небезпеки для руху: розміри та відстані елементів проїзної частини та предметів біля яких переміщувались транспортні засоби або пішохід (стали орієнтири), топографічні схеми, масштабні викопіювання планів ділянки ДТП, масштабні схеми огляду місця ДТП, нормативно-технічну документацію щодо організації дорожнього руху на ділянці ДТП (в т.ч. циклограму роботи світлофорного об’єкта), відповідні контрольні зображення    певної   моделі     транспортного    засобу      (для проведення порівняльного дослідження),  а  також висновки          відповідних попередньо проведених криміналістичних,  інженерно-транспортних та дорожньо-технічних  експертиз.

Відповідно до Постанови КМУ від 04.06.2007 № 795 вартість  проведення судової фототехнічної експертизи становить:

простої  складності 375,20 грн.

середньої складності 1406,40 грн.

складні 6768,00 грн.

Чернігівський НДЕКЦ МВС інформує про можливість проведення

Імунологічна експертиза

#Імунологічна експертиза проводиться з об’єктами біологічного походження та їх слідам. Об’єктами виступають кров, сперма, піт, слина, сеча, до них також відносяться волосся, органи і тканини людського організму, кістки і їх фрагменти, нігті.

Біологічні сліди людини є складовою частиною системи матеріально фіксованих слідів, результати дослідження яких часто відіграють вирішальну роль у розкритті злочинів різних категорій. Ці сліди являються носіями інформації та пов’язані з подією злочину. Вони виступають в доказовій формі і набувають характеру криміналістично-значущої інформації в процесі розслідування.

Найбільш поширені такі види слідів біологічного походження, як кров, сперма, слина, виділення з піхви, піт, волосся. Експертиза біологічних слідів людини, надає суттєву допомогу в розслідуванні кримінальних справ.

Головними завданнями експертизи є визначення видової та групової належності слідів біологічного походження на наданих на дослідження об’єктах.

При проведенні судової імунологічної експертизи вирішуються такі питання:

Кров

 1. Яка групова належність крові потерпілої (підозрюваної) особи?
 2. Чи мається на представлених об`єктах кров?
 3. Яка видова та групова належність крові?
 4. Чи може походити кров, яка виявлена на наданих на дослідження об’єктах від потерпілої (підозрюваної) особи?

Сперма

 1. Яка групова належність крові потерпілої (підозрюваної) особи?
 2. Чи є на представлених об’єктах сперма?
 3. Яка групова належність сперми?
 4. Чи може сперма належати підозрюваній особі?

Слина (піт)

 1. Яка групова належність крові потерпілої (підозрюваної) особи?
 2. Чи мається на представлених об`єктах слина (піт)?
 3. Яка групова належність слини (поту)?

Вартість проведення дослідження від 187,6 грн.

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь  за телефоном (04622) 566 01, (сектор біологічних досліджень та обліку, контактна особа – Мазур Павло Дмитрович) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський НДЕКЦ МВС інформує про можливість проведення

Судові експертизи, які проводяться в відділі автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів  Чернігівського науково-дослідному експертно-криміналістичному центра та орієнтовні запитання, які вирішуються при їх проведенні:

 1. Інженерно-транспортна експертиза за експертною спеціальністю 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» (ДТП):

-Якою була швидкість ТЗ у різні моменти розвитку ДТП (якщо сліди різної довжини або перериваються, на це слід указати)?

– Яка була швидкість ТЗ з урахуванням пошкоджень, які він отримав при зіткненні?

– Яка максимально припустима швидкість ТЗ за умови даної
видимості дороги (зазначається, якою була видимість дороги)?

– Яка максимально припустима швидкість ТЗ на закругленні дороги даного радіуса?

– Яка найменша безпечна дистанція між ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?

– Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?

– Який гальмовий та (або) зупинний шлях ТЗ за певної швидкості його руху в умовах даної дорожньої обстановки?

– Як повинен був діяти водій у даній дорожній обстановці, згідно з технічними вимогами Правил дорожнього руху?

– Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду з моменту виникнення небезпеки для руху або з моменту виявлення перешкоди для руху?

– Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил дорожнього руху?

– Чи були з технічної точки зору дії водія ТЗ у причинному зв’язку з виникненням ДТП?

– З якою швидкістю рухався ТЗ? Якщо ця швидкість перевищувала встановлені обмеження (зазначається, які саме), то чи мав водій технічну можливість уникнути контакту з перешкодою (зазначається, якою саме), якщо ця швидкість не перевищувала припустиму?

– Чи мав водій технічну можливість шляхом екстреного гальмування зупинити ТЗ з моменту виникнення небезпеки для руху. (указується момент виникнення небезпеки), не доїжджаючи до перешкоди (пішохода)?

Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 675,36 грн.

         Вимоги до матеріалів, які необхідно надати експерту для проведення дослідження.

         Якщо суд або особа, яка на підставі заяви звернулась за послугою щодо проведення судової експертизи не може направити експертові всі матеріали справи, він повинен надати: протокол ОМП разом зі схемою та іншими додатками; протокол огляду ТЗ; протокол відтворення обстановки й обставин події.

    2. Інженерно-транспортна експертиза за експертною спеціальністю 10.2 «Дослідження технічного стану транспортних засобів»:

– Які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху до технічного стану ТЗ, мала (мав) система (механізм, вузол, агрегат) даного ТЗ?

– Чи є в досліджуваному ТЗ несправності, які могли бути технічною причиною виникнення ДТП?

– Коли, відносно моменту ДТП, її настання чи в процесі її розвитку, виникли дані несправності?

– Яка причина відмови даного механізму, системи (рульового управління, гальмової системи та ін.) ТЗ?

– Чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП?

– Чи мав водій технічну можливість запобігти пригоді при наявності даної несправності?

         Вимоги до матеріалів: в ухвалі достатньо викласти фабулу справи й обставини, які стосуються особливостей об’єкта дослідження, знання яких може мати значення для експерта, наприклад, чи експлуатувався ТЗ після події; у якому стані перебували деталі (вузли), сполучені з деталями (вузлами), що досліджуються тощо.

Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на МП або огляд об’єкта за його місцезнаходженням, орган або особа, яка призначила експертизу (замовила дослідження), повинна забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єк­та, а також належні умови його роботи, а в разі потреби – викликати учасників процесу або інших осіб.

Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  10.2  «Дослідження технічного стану транспортних засобів» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 675,36 грн.

 3.Інженерно-транспортна експертиза за експертною спеціальністю 10.4 «Транспортно-трасологічні дослідження»:

– Чи залишені певні сліди (вказуються, які саме і на чому) ходовими частинами (колесами, шинами, гусеницями тощо) даного ТЗ?

– Який механізм контактування ТЗ?

– Чи залишені сліди певними частинами даного ТЗ, що виступають?

– Було взаємне розташування ТЗ і перешкоди (пішохода) під час наїзду на останню (останнього)? Який механізм контактування пішохода та ТЗ? Хто з осіб, які перебували в ТЗ під час ДТП (вказуються прізвища, ім’я та по батькові осіб), перебував за кермом? (Для вирішення питань про взаємне розташування ТЗ і потерпілого та про особу, яка керувала ТЗ, призначається комплексна судово-медична, інженерно-транспортна експертиза – транспортно-трасологічне дослідження).

– Який з транспортних засобів під час їх зіткнення стояв, а який рухався?

– На якому місці дороги сталося зіткнення транспортних засобів (наїзд на пішохода)?

– Який механізм утворення слідів (удар, ковзання тощо)?

– У якому напряму відносно слідосприймаючої поверхні рухався ТЗ?

         Вимоги до матеріалів: для вирішення зазначених питань експертові надаються самі об’єкти, які залишили сліди (шини, деталі, що виступають, тощо) або експериментальні зліпки цих об’єктів (експериментальні відбитки шин на папері); предмети, на яких залишилися сліди зазначених об’єктів, або зліпки (масштабні фотознімки) цих слідів, а також протоколи ОМП з усіма додатками до них.

         Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на МП або огляд об’єкта за його місцезнаходженням, орган або особа, яка призначила експертизу (замовила дослідження), повинна забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а також належні умови його роботи, а в разі потреби – викликати учасників процесу або інших осіб.

         Якщо досліджуються сліди ТЗ на одязі (взутті) потерпілого, надається також акт судово-медичного дослідження пошкоджень на його тілі.

Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  10.4 «Транспортно-трасологічні дослідження» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 2532,60 грн.

 1. Комплексна судова інженерно-транспортна та фототехнічна експертиза за експертними спеціальностями 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення» та 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод»:

– Якою була швидкість руху транспортного засобу або пішохода перед первинним контактом?

– Чи гальмувався транспортний засіб перед первинним контактом?

– Чи прискорювався транспортний засіб перед первинним контактом?

– Який час пройшов з заданого моменту виникнення небезпеки до моменту первинного контакту?

– Яку відстань подолали транспортний засіб або перешкода з заданого моменту виникнення небезпеки до первинного контакту?

– Який був сигнал світлофора на перехресті в певний момент (часовий інтервал)?

– Яка марка і модель транспортного засобу вказана на за відеозаписі фотозображенні?

– Чи могли бути сліди, залишені на проїзній частині даним  транспортним засобом?

– Який розмір (довжина) слідів транспортного засобу,  на якій відстані від стаціонарних (нерухомих) об’єктів вони розташовані?

– Як розташовувався транспортний засіб відносно проїзної частини, розмітки та інших предметів на момент первинного контакту (або в певний момент)?

Де відносно елементів проїзної частини розташовувалось місце первинного контакту?

Для вирішення вище вказаних питань, окрім відеозапису події дорожньо-транспортної пригоди (надалі – ДТП) відповідної якості, експерту, в залежності від поставлених питань, необхідно надавати комплекс даних щодо моменту виникнення небезпеки для руху, розмірів та відстаней елементів проїзної частини та предметів біля яких переміщувались транспортні засоби або пішохід (стали орієнтири), топографічні схеми, масштабні викопіювання планів ділянки ДТП, масштабні схеми огляду місця ДТП, нормативно-технічну документацію щодо організації дорожнього руху на ділянці ДТП                                (в т.ч. циклограму роботи світлофорного об’єкта), відповідні контрольні зображення певної моделі транспортного засобу (для проведення порівняльного дослідження), а також висновки відповідних попередньо проведених криміналістичних, інженерно-транспортних та дорожньо-технічних експертиз.            

Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення» та 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 450,24грн.

 1. Трасологічна експертиза за експертною спеціальністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів»:

       – Чи піддавався зміні номер кузова (шасі, рами, двигуна тощо) на даному ТЗ?

         – Якщо піддавався, то яким способом був знищений або змі­нений номер кузова (шасі, рами, двигуна тощо) на даному ТЗ?

         – Яким був первинний номер кузова (шасі, рами, двигуна то­що) на об’єкті дослідження?

         – Чи виконаний номер об’єкта дослідження (кузова, шасі, рами, двигуна тощо) із застосуванням конкретних засобів?

         У тих випадках, коли є дані про можливість зміни номера кузова (шасі, рами, двигуна тощо) ТЗ в умовах спеціально уповноваженого ремонтного підприємства, вирішуються питання:

 • Яким способом нанесений номер?
 • Чи характерний даний спосіб для нанесення номера при виконанні ремонтних робіт на спеціально уповноважених ремонтних підприємствах?

         Питання стосовно документів, що супроводжують транспортні засоби, вирішуються в розрізі технічної експертизи документів.

         Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення» та 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 450,24грн.

Вартість проведення трасологічної експертизи за експертною спеціальністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 717, 26грн.

 1. Трасологічна експертиза за експертною спеціальністю 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»:

      – Чи піддавався зміні номер на  агрегатах об’єкту дослідження?

         – Яким був первісний номер на об’єкті дослідження?

         – Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на даному об’єкті?

         – Чи були на даному об’єкті маркувальні позначення?

         – Чи піддавалися зміні маркувальні позначення на даному об’єкті?

         – Чи виконано маркування об’єкта із застосуванням конкретних засобів?

         Вимоги до матеріалів: вироби, які підлягають дослідженню, не можна очищати від забруднень, фарби чи іржі.

Вартість проведення трасологічної експертизи за експертною спеціальністю 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження.

Мінімальна вартість від 717, 26грн.

 Перед призначення експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь за телефоном (04622) 563 87, (відділі автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів, контактна особа – Коробко Віталій Анатолійович), або через електронну скриньку chndekc@ukr.net