МВС України
Чернігівський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр

Чернігівський НДЕКЦ інформує

Судова оціночно-земельна експертиза

Об’єктами дослідження судової оціночно-земельної експертизи є земельні ділянки, їх частки та відповідна документація.
Основними завданнями оціночно-земельної експертизи є:
– експертна грошова оцінка земельних ділянок;
– експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;
– визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
– Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
– Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна, спеціальна, інвестиційна тощо) частки земельної ділянки?
– Яка вартість права користування (зазначити право: постійного користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
– Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?