МВС України
Чернігівський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр

Чернігівський НДЕКЦ МВС інформує про можливість проведення

Комп’ютерно-технічні  дослідження.

 Об’єкти #комп’ютерно-технічного_дослідження: комп’ютерні носії інформації (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, оптичні  диски, флеш накопичувачі, мобільні пристрої,  тощо)

Завдання комп’ютерно-технічного дослідження:

 1. Встановлення технічного стану комп’ютерної техніки.
 2. Виявлення інформації, текстових та графічних файлів, що міститься на різноманітних носіях та визначення її цільового призначення.
 3. Відновлення інформації, видаленої з носіїв.
 4. Встановлення відповідності програмних продуктів певним параметрам.

Орієнтовний перелік питань, що вирішує комп’ютерно-технічна експертиза:

 1. Чи міститься на даному носії, інформація з наступними параметрами (зазначити формат, ключові слова, дати створення, зміни, тощо) і у якому вигляді?
 2. Чи містить носій досліджуваного комп’ютера інформацію про певні (зазначити, які саме) дії користувача?
 3. Чи могла бути створена зазначена інформація на цьому комп’ютері чи вона перенесена з іншого носія?
 4. Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо)

файлів, що містять інформацію стосовно (зазначити зміст)?

 1. Чи містить накопичувач інформації досліджуваного комп’ютера певне (зазначити, яке саме – встановлене, не встановлене) програмне забезпечення?
 2. Які функціональні несправності мають дане комп’ютерне обладнання або його окремі складові та пристрої і як ці несправності впливають на роботу обладнання в цілому?
 3. Чи можливо виконання певних дій за допомогою даного програмного продукту?
 4. Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту?
 5. Чи наявна на носієві інформації електронна і поштова переписка?
 6. Встановити історію відвідування мережі Інтернет.
 7. Яка інформація (записи в «Телефонній книзі», записи в «Журналі дзвінків», SMS-повідомлення, файли з зображеннями, аудіо та відео файли) міститься в пам’яті вилученого мобільного телефону наданому на дослідження?
 8. Чи встановлені в пам’яті вилученого мобільного телефону додатки для пристроїв на базі ОС «Android» (ОС «іОS»): «Viber», «WhatsApp», в разі наявності даних програм, надати інформацію, яка міститься в даних додатках (по можливості вказувати контактні номери абонентів мобільного зв’язку між якими велась переписка)?
 9. Яка інформація (файли з зображеннями, аудіо та відео файли) міститься на карті пам’яті MicroSD, що знаходиться у вилученому мобільному телефоні наданому на дослідження?
 10. Який абонентський номер SIM-карти оператора мобільного зв’язку, що знаходиться у вилученому мобільному телефоні наданому на дослідження?
 11. Яка інформація (контактні номери абонентів мобільного зв’язку, SMS-повідомлення) міститься на SIM-карті оператора мобільного зв’язку, що знаходиться у вилученому мобільному телефоні наданому на дослідження

Вказаний перелік питань не є вичерпним і може бути розширений у залежності від тих завдань, що будуть ставитися перед експертом. Деякі з вище зазначених питань можливо вирішити при проведенні слідчої дії. Тому перед призначенням досліджень пропонуємо звернутися до експерта з приводу уточнення питань.

Вартість проведення комп’ютерно-технічного дослідження становить від 2814 грн.

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтеся з експертом за напрямком комп’ютерно-технічної експертизи за телефоном (04622) 5-63-87 або на електронну адресу: chndekc@ukr.net