МВС України
Чернігівський науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр

Перелік платних послуг

Будівельні та земельні експертизи

Вибухотехнічна експертиза

Види експертиз матеріалів речовин і виробів

Види криміналістичних експертиз

Економічна експертиза

Експертиза волосся

Комп’ютерно-технічна експертиза

Пожежно-технічна експертиза

Портретна експертиза

Товарознавча та автотоварознавча експертизи

Фототехнічна експертиза

Імунологічна експертиза

Інженерно-транспортні та транспортно-трасологічні експертизи

Телекомунікаційна експертиза

Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

Інженерно-екологічна експертиза

Чернігівський НДЕКЦ МВС України надає платні послуги на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ:

– послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги, а також за постановою (ухвалою) суду в цивільних та господарських справах (далі – замовники);

– оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування. Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
Увага: прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками підрозділів МВС та ДМС забороняється;

– у разі письмового звернення замовника щодо термінового надання послуги та можливості підрозділів МВС або ДМС надати послугу у строк до 10 днів, розмір плати збільшується на 100 відсотків;

– повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

Телефон для довідок: (04622) 537 63 – бухгалтерія НДЕКЦ