Експертизи матеріалів, речовин і виробів

Види досліджень

Працівниками відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Чернігівського НДЕКЦ МВС проводяться судові вибухово-технічні експертизи та судові експертизи матеріалів, речовин і виробів.

Судова вибухово-технічна експертиза.

Судова вибухово-технічна експертиза за експертною спеціальністю 5.1 «Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу» вирішує питання щодо віднесення речовини до вибухової, встановлення наявності чи відсутності продуктів вибуху та пострілу на наданих на дослідження об’єктах. Об’єктами вищевказаної експертизи є речовини, боєприпаси, вогнепальна зброя, уламки, кулі, картеч, дріб, пижі, гільзи, предмети навколишнього середовища, які зазнали ураження в результаті вибуху тощо.

Типовими запитаннями, які ставляться перед експертами є:

Чи є надана речовина вибуховою, якщо так, то якою саме?

Чи є на предметах, вилучених з місця події сліди вибухових речовин та (чи) продукти їх вибухового перетворення, якщо так то яких саме?

Чи мають зразки вибухових речовин спільну родову (групову) належність?

Чи є на наданих на дослідження об’єктах сліди продуктів пострілу?

Чи проводились постріли з наданих на дослідження … (рушниці, пістолета, автомата та ін.) після проведення останнього чищення каналу ствола?

Судова експертиза матеріалів, речовин і виробів.

Дослідження_лакофарбових матеріалів та покрить

Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.1 «Дослідження_лакофарбових матеріалів та покрить».

Об’єктами експертизи лакофарбових матеріалів (ЛФМ) та покрить (ЛФП) є певні маси ЛФМ, предмети з пофарбованою поверхнею, відокремлені від них частинки ЛФП, а також сукупність предметів зі слідами контактної взаємодії, якщо хоча б один із них пофарбований (транспортні засоби, сейфи, предмети домашнього вжитку з пофарбованою поверхнею чи інші пофарбовані предмети; частинки ЛФП, відокремлені від предметів з пофарбованою поверхнею, що виявлені на місці злочину; предмети-носії слідів контактної взаємодії з ЛФП та ЛФМ, тощо).

Експертиза лакофарбових матеріалів та покрить проводиться з метою:

– розпізнавання та встановлення належності речовини, що досліджується, до ЛФМ;

– встановлення спільної родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються;

– ідентифікації або диференціації певного пофарбованого предмета, конкретної маси, певної тари, тощо;

– визначення способу пофарбування певного предмета (заводський чи кустарний);

– визначення кольору ЛФМ та ЛФП;

– виявлення нашарувань ЛФМ та ЛФП на предметах-носіях.

Типовими запитаннями, які ставляться перед експертами є:

Чи є надані частинки (фрагменти) лакофарбовим покриттям?

Чи мають дані частинки ЛФП спільну родову належність зі зразками порівняння, наданими на дослідження?

Яким способом (заводським чи кустарним) пофарбований даний автомобіль?

Дослідження_волокнистих_матеріалів і виробів з них

Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.3 «Дослідження_волокнистих_матеріалів і виробів з них» вирішує діагностичні, класифікаційні та ідентифікаційні завдання.

На вирішення діагностичної та класифікаційної експертизи волокнистих матеріалів (якщо на дослідження не надано об’єкт порівняння) виносяться наступні питання:

Чи є на предметі-носії  сторонні волокна-нашарування? Якщо так, то які?

Чи придатні виявлені волокна-нашарування для проведення порівняльного дослідження?

Чи є на предметах одягу, наданих на дослідження, мікрооб’єкти волокнистої природи? Якщо так, то прошу їх вилучити для подальшого ідентифікаційного дослідження за умов наявності зразків для порівняння.

На вирішення ідентифікаційної експертизи волокнистих матеріалів (якщо на дослідження надано об’єкт порівняння) виносяться наступні питання:

Чи мають волокна-нашарування спільну родову (групову) належність з волокнами, які входять до складу  конкретного предмету одягу (вказується чий одяг)?

Чи є на предметі одягу (або іншому предметі) сторонні волокна-нашарування? Чи мають виявлені волокна-нашарування спільну родову (групову) належність з волокнами, які входять до складу конкретного предмету одягу (вказується чий одяг)?

Дослідження_нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.4 «Дослідження_нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів» вирішує питання щодо віднесення речовини до нафтопродукту або пально-мастильного матеріалу, виявлення слідів нафтопродуктів або пально-мастильних матеріалів на предметах (наприклад, в пожежному смітті, в каналі ствола вогнепальної зброї). Об’єктами вищевказаної експертизи є речовини та предмети-носії, які мали ймовірний контакт з нафтопродуктом або пально-мастильним матеріалом.

Типовими запитаннями, які ставляться перед експертами є:

Чи є на представлених об’єктах (вказуються предмети-носії, які надаються) сліди нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, якщо так, то яких саме?

Чи є (вказуються речовини, надані на дослідження) нафтопродуктами та пально-мастильними матеріалами та до якого виду вони відносяться?

Чи мають (вказуються речовини, які порівнюються) між собою спільну родову (групову) належність?

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» вирішує питання щодо віднесення речовини до наркотичної, певного виду(роду) рослин до нарковмісних, наявності нашарувань наркотиків на предметах.

Типовими запитаннями, які ставляться перед експертами є:

Чи містять представлені на дослідження об’єкти наркотичні засоби, психотропні речовини або прекурсори? Якщо так, то які саме, яка їхня маса?

Чи містять надані на дослідження рослини наркотичні чи психотропні речовини? Якщо так, то до якого виду (роду) рослин вони відносяться?

Чи є на представлених об’єктах (предметах) сліди (залишки, нашарування) наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів? Якщо так, то яких і яка їх маса?

Дослідження спиртовмісних сумішей

Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» вирішує наступні запитання:

Чи містить надана рідина етиловий спирт, якщо так, то який його вміст?

Чи відповідає надана рідина вимогам діючого державного стандарту на даний вид продукції?

Яким способом (заводським чи кустарним) виготовлена надана рідина?

Чи являється вилучена рідина спиртним напоєм домашнього виготовлення (самогоном, брагою)?

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин» вирішує наступні запитання:

  1. Яка природа наданої на дослідження (нашарованої на предметі-носії) речовини (органічна, неорганічна)?
  2. Яка природа речовини, що утворює масні плями (вказується колір та локалізація) на предметі-носії?
  3. Чи містяться на наданому на дослідження предметі-носії сліди речовини, яка надана в якості зразку-порівняння?
  4. Чи являється наданий на дослідження об’єкт речовиною, яка надана в якості зразку-порівняння?
  5. Чи являється надана на дослідження речовина (нашарована на предметі-носії) конкретною речовиною (вказується якою саме)?

Перелік запитань не є вичерпним.

Дослідження спеціальних хімічних речовин

Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.14 «Дослідження спеціальних хімічних речовин» вирішує наступні запитання:

Чи присутні на наданих на дослідження предметах-носіях (одязі, взутті, змивах з рук, грошових знаках тощо) сліди СХР?

Якщо так, то чи мають вони спільну родову (групову) належність з контрольним зразком СХР, яким проводилось помічення?

Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів

Судова експертиза матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю   8.15 «Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів» вирішує питання щодо віднесення медичних препаратів до сильнодіючих або отруйних лікарських засобів.

Типовими запитаннями, які ставляться перед експертами є:

Чи містять представлені на дослідження об’єкти отруйні або сильнодіючі лікарські засоби? Якщо так, то які саме?

Яка маса діючої речовини в складі наданих на експертизу лікарських засобах?

Вартість проведення дослідження від 450,24.

 Просимо звернути увагу на те, що при дослідженні в рамках даної експертної спеціальності потрібно, за можливості, надавати в якості зразків порівняння речовини, які можуть мати подібну природу, відносний якісний та кількісний склад до наданих на дослідження обʼєктів, що може значно прискорити і полегшити експертне дослідження.

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь за телефоном (04622) 566 01, (відділ досліджень матеріалів, речовин і виробів, контактна особа –   Каплун Євген Іванович) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський науково-дослідний  експертно-криміналістичний центр МВС України