Пожежно-технічна експертиза

Види досліджень

У Чернігівському НДЕКЦ МВС Ви можете замовити проведення експертизи обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки

 Предметом експертизи обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки (далі – пожежно-технічна) є фактичні дані щодо явищ, умов, обставин, причинно-наслідкових зв’язків, які обумовили виникнення пожеж, особливостей їх розвитку та гасіння, а також наслідків; дані щодо невідповідності об’єктів вимогам стандартів, норм і правил пожежної безпеки та їх причинний зв’язок з наслідками пожеж.

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є вста­новлення осередку пожежі, джерела запалювання та причини виникнення пожежі.

Перед цією експертизою можуть ставитися й інші завдання, пов’язані з розслідуванням (судовим розглядом) справ про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

У зв’язку з поширеністю випадків, коли виникнення пожеж може пов’язуватися з аварійними режимами в електромережах та електроустановках, виникає потреба в проведенні металографічних досліджень або ж рентгеноструктурному аналізі структури електричних провідників. За їх результатами можливо визначити первинність або вторинність короткого замикання електропроводки тобто, до виникнення пожежі призвело замикання чи воно сталося внаслідок пожежі.

У будь-якому разі для проведення пожежно-технічної експертизи вимагається надання матеріалів кримінальної справи (протоколу ОМП з усіма додатками, протоколів відтворення обстановки й обставин події, акту про пожежу, технічного висновку про причину виникнення пожежі та інші документи), відео- та фотозйомки, речових доказів.

  У пожежно-технічній експертизі існують два блоки питань, які вирішуються в ході отримання відповідей на відповідні групи запитань.

Питання першого блоку спрямовані на встановлення чи визначення особливостей виникнення, розвитку й гасіння пожеж. Найбільш характерними групами питань для всіх пожеж є такі, що дають можливість отримати відповідь стосовно:

– місць найбільшого теплового впливу в зоні горіння;

– місця (осередку) та часу виникнення пожежі;

– джерел запалювання та їх характеристик;

– пожежно-небезпечних властивостей речовин і матеріалів;

– можливості виникнення горіння наявних в осередку пожежі речовин та матеріалів з огляду на потужність можливих джерел запалювання;

– шляхів розповсюдження горіння;

– умов та особливостей, які сприяли чи перешкоджали виникненню й розвитку пожежі;

– умов та обставин загибелі людей і тварин;

– особливостей гасіння пожежі;

– механізму виникнення горіння;

– причини виникнення пожежі.

  До другого блоку відносять питання, які вирішуються на підставі результатів (висновків), отриманих у ході вирішення завдань першого блоку, і дають можливість надати відповіді щодо:

– наявності фактів порушення правил пожежної безпеки;

– невідповідності протипожежного стану об’єкта чи діяльності юридичних або фізичних осіб вимогам стандартів, норм і правил пожежної безпеки;

– наявності чи відсутності причинного зв’язку між фактами порушень вимог пожежної безпеки, з одного боку, та виникненням і розповсюдженням пожежі й наслідками від неї, з іншого боку;

– відповідальності посадових осіб за порушення конкретних вимог пожежної безпеки, які призвели до виникнення та розвитку пожежі (сприяли розвитку, перешкоджали гасінню).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Де знаходився осередок пожежі?

Чим пояснюється найбільше вигоряння горючих матеріалів і пошкодження конструктивних елементів будівлі (споруди) в даному місці?

Горіння яких речовин могло спричинити наявні пошкодження (руйнування)?

В якому місці приміщення було найбільш інтенсивне горіння?

Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?

Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?

Який час тривала пожежа до її виявлення?

Який приблизно час міг пройти з моменту загоряння (тління, прихованого горіння) до появи відкритого вогню ?

Скільки осередків пожежі існувало в даному випадку. Якщо декілька, то чи немає між ними зв’язку?

Чи можливе запалювання даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?

Чи могла виникнути пожежа внаслідок несправності електропроводки ?

Чи може полум’я сірника спричинити виникнення горіння оббивки дивана?

Чи здатні до самозаймання … речовини (матеріали) або об’єкти за певних умов конкретного випадку?

Які саме матеріали горіли, якщо полум’я (дим) було характерного …. кольору ?

Які показники пожежної небезпеки речовин (матеріалів), що знаходилися в осередку горіння?

Що сприяло миттєвому поширенню горіння?

У якому місці (місцях) виникло горіння і як поширювалось полум’я? Чи були в приміщенні місця більш інтенсивного горіння? Якщо так, то де саме і чим це пояснюється?

Чи не міг виникнути осередок горіння в підвальному примі­щенні внаслідок пожежі, яка мала місце на … поверсі?

Дії якої температури було піддано тіло загиблого в момент його знаходження під час вибуху та пожежі?

Чи міг труп повністю згоріти внаслідок пожежі за певних умов конкретного випадку?

Яка причина виникнення пожежі на даному об’єкті, виходячи з наведених обставин справи?

Чи відповідав стан об’єкта вимогам правил пожежної безпеки? Якщо не відповідав, то чи вплинуло недотримання цих правил на виникнення і розвиток пожежі?

Чи причетні до виникнення пожежі аварійні режими в електричній мережі (коротке замикання, великі перехідні опори, перевантаження тощо)?

Чи міг бути здійснений підпал вищевказаного будинку шляхом підпалювання речей в …. місцях, як це вказано в плані схеми акту про пожежу?

Чи були допущені порушення технічних умов під час монтажу електропроводки, освітлювальних і силових мереж, опалювальних приладів, систем вентиляції? Якщо були, то які? Чи мають виявлені порушення безпосереднє відношення до причини виникнення пожежі та її поширення?

Чи всі заходи пожежної безпеки були дотримані під час виконання … робіт, та якщо ні, то які саме?

Які заходи не вжиті посадовою особою для попередження пожежі?

Які порушення правил експлуатації електромережі й електроустановок могли бути причиною виникнення пожежі?

Які порушення протипожежних вимог державних і відомчих нормативів могли бути причиною виникнення короткого замикання електропроводів?

Які порушення вимог нормативних документів призвели до виникнення пожежі (сприяли розвитку, перешкоджали гасінню)?

Якщо причиною виникнення пожежі в будинку було проведення зварювальних /вогневих/ робіт в … приміщенні, то які саме порушення правил протипожежної безпеки були порушені при виконанні вказаних робіт та ким вони допущені?

Яким був протипожежний стан об’єкта, чи малися порушення протипожежних вимог, зокрема при влаштуванні засобів пожежогасіння та пожежної сигналізації?

Чи відповідає забезпечення приміщення первинними засобами пожежогасіння вимогам протипожежних норм?

Чи відповідає улаштування електропроводки протипожежним вимогам?

Які заходи протипожежної безпеки не були дотримані під час виконання даної роботи?

Що було первинним: пожежа чи вибух?

Який приблизно час, виходячи з характеру пожежі, наявності горючих речовин та сил, які брали участь у пожежогасінні, був необхідний для гасіння пожежі?

З якої причини не спрацював автоматичний протипожежний пристрій?

Чи належним чином використовувалася протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?

Перелік запитань може бути значно більшим. Це залежить від особливостей об’єкта та обставин виникнення, розвитку та гасіння пожеж. Відповіді на запитання, поставлені на вирішення пожежно-технічної експертизи, потребують застосування широкого спектру знань, інструментальних фізико-хімічних методів досліджень, оціночних розрахунків.

Вартість проведення пожежно-технічного дослідження становить від 1688, 40 грн.

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь  за телефоном (04622) 534 08, (сектор вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень, контактна особа – Дрижак Ярослав Іванович) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський науково-дослідний  експертно-криміналістичний центр МВС України