Інженерно-екологічна експертиза

Види досліджень

Основними завданнями інженерно-екологічної експертизи є:

 • визначення обставин, що пов’язані з настанням надзвичайної екологічної ситуації;
 • встановлення технічних та організаційних причин порушень технологічного процесу виробництва, якщо це сприяло виділенню забруднюючих речовин, енергії та викидам інших шкідливих речовин і накопиченню промислових відходів;
 • встановлення відповідності дій осіб (або їх бездіяльності), причетних до надзвичайної екологічної ситуації, вимогам нормативних актів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів;
 • встановлення причинно-наслідкових залежностей між діями/бездіяльністю спеціально уповноважених осіб (у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічної безпеки) і наслідками, що настали;
 • визначення виду й місця розташування джерела негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище;
 • визначення характеристики негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище в часі та просторі;
 • встановлення механізму негативного антропогенного впливу (механізму виникнення надзвичайної екологічної події);
 • встановлення невідповідностей екологічного характеру у проектах техніко-економічних розрахунків та техніко-економічних обґрунтувань будівництва (реконструкції) і планування певного об’єкта;
 • встановлення обставин, пов’язаних з порушеннями природоохоронного законодавства та умов експлуатації потенційно небезпечних об’єктів, а також з діями (бездіяльністю) спеціально уповноважених осіб у галузі охорони навколишнього середовища й природокористування, які сприяли заподіянню шкоди здоров’ю людини (смерті людини) або призвели до інших тяжких наслідків;
 • визначення екологічних наслідків, заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок антропогенного навантаження в тому числі ведення бойових дій та/або застосування військової техніки та озброєння;
 • визначення розміру збитків від забруднення навколишнього природного середовища, пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу, що відбулося внаслідок антропогенного навантаження в тому числі ведення бойових дій та/або застосування військової техніки та озброєння.
 • визначення розміру шкоди (збитків) від забруднення навколишнього природного середовища, спричиненої порушенням природоохоронного законодавства.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Недотримання вимог яких нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища допущені у досліджуваному випадку надзвичайної екологічної ситуації?
 2. Недотримання вимог яких нормативних актів в галузі охорони навколишнього природного середовища допущено при видачі (отриманні) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів?
 3. Яка екологічна шкода завдана в результаті порушень законодавства з охорони навколишнього природного середовища
 4. Який розмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю), заподіяного внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та його частин (атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунту, використання надр), пошкодження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу?
 5. Чи є перевищення вмісту забруднюючих речовин у повітрі (водних об’єктах, ґрунті) порівняно з гранично допустимими концентраціями (ГДК) (орієнтовно безпечними рівнями (ОБР), гранично допустимими скидами, викидами (ГДС, ГДВ))?

Наведений перелік не є вичерпним. Перед інженерно-екологічною експертизою можуть бути поставлені й інші питання в межах предмета експертного дослідження.

Вартість проведення судових експертиз та експертних досліджень за екологічним напрямом визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 1238,16 грн.

 Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь за телефоном – (04622) 566 80, (відділ будівельних, земельних, екологічних досліджень та оціночної діяльності, контактна особа – Філон Максим Володимирович) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України