Фототехнічна експертиза

Види досліджень

Експертами Чернігівського НДЕКЦ МВС проводяться судові фототехнічні  експертизи у кримінальних провадженнях, адміністративних, цивільних і господарських справах та експертні дослідження для фізичних і юридичних осіб.

Об`єктами судової фототехнічної експертизи є фотознімки (як цифрові так і аналогові) та кадри відеозображень, технічні засоби, які застосовувалися для їх  виготовлення.

Вимоги до об’єктів експертизи:

– якість (фотознімки чи кадри відеозображення чіткі, задовільної контрастності, відображають усі дрібні елементи).

– достовірність (фотознімки вилучено й надано на експертизу з дотриманням усіх процесуальних норм і правил, що виключають їх  підміну , підробку, плутанину в назві тощо).

Орієнтований перелік питань, які вирішує комплексна судова інженерно-транспортна та фототехнічна експертиза за експертними спеціальностями: 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо – транспортних пригод» та 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення»:

–  Якою була швидкість руху транспортного засобу або пішохода перед первинним контактом?

–  Чи гальмувався транспортний засіб перед первинним контактом?

–  Чи прискорювався транспортний засіб перед первинним контактом?

–  Який час пройшов з заданого моменту виникнення небезпеки до моменту первинного контакту?

–  Яку відстань подолали транспортний засіб або перешкода з заданого моменту виникнення небезпеки до первинного контакту?

–  Який номерний знак транспортного засобу вказаний на відеозаписі, фотозображенні?

–  Чи могли бути залишені сліди на проїзній частині даним транспортним засобом?

–  Де, відносно елементів проїзної частини, розташовувалось місце первинного контакту?

–  Який розмір (довжина) слідів транспортного засобу, на якій відстані від стаціонарних (нерухомих) об’єктів вони розташовані?

–  Як розташовувався транспортний засіб відносно проїзної частини, розмітки та інших предметів на момент первинного контакту (або в певний момент)?

–  Який був сигнал світлофора на перехресті в певний момент (часовий інтервал)?

Для вирішення вище вказаних питань, окрім відеозапису події дорожньо-транспортної пригоди (надалі – ДТП) відповідної якості, експерту, в залежності від поставлених питань, необхідно надавати комплекс даних щодо моменту виникнення небезпеки для руху: розміри та відстані елементів проїзної частини та предметів біля яких переміщувались транспортні засоби або пішохід (стали орієнтири), топографічні схеми, масштабні викопіювання планів ділянки ДТП, масштабні схеми огляду місця ДТП, нормативно-технічну документацію щодо організації дорожнього руху на ділянці ДТП (в т.ч. циклограму роботи світлофорного об’єкта), відповідні контрольні зображення    певної   моделі     транспортного    засобу      (для  проведення порівняльного дослідження),  а  також висновки  відповідних попередньо проведених криміналістичних, інженерно-транспортних та дорожньо-технічних  експертиз.

Вартість проведення судової фототехнічної експертизи становить  від  375,20 грн.

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь за телефоном (04622) 563 87, (відділі автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів, контактна особа – Турупалов Юрій Володимирович), або через електронну скриньку chndekc@ukr.net

Чернігівський науково-дослідний  експертно-криміналістичний центр МВС України