Інженерно-транспортні та транспортно-трасологічні експертизи

Види досліджень

Судові експертизи, які проводяться в відділі автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів  Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру та орієнтовні запитання, які вирішуються при їх проведенні:

 Інженерно-транспортні експертизи:

 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» (ДТП) :

Якою була швидкість ТЗ у різні моменти розвитку ДТП (якщо сліди різної довжини або перериваються, на це слід указати)?

– Яка була швидкість ТЗ з урахуванням пошкоджень, які він отримав при зіткненні?

– Яка максимально припустима швидкість ТЗ за умови даної
видимості дороги (зазначається, якою була видимість дороги)?

– Яка максимально припустима швидкість ТЗ на закругленні дороги даного радіуса?

– Яка найменша безпечна дистанція між ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?

– Яка відстань необхідна для безпечного обгону попутного ТЗ в умовах даної дорожньої обстановки?

– Який гальмовий та (або) зупинний шлях ТЗ за певної швидкості його руху в умовах даної дорожньої обстановки?

– Як повинен був діяти водій у даній дорожній обстановці, згідно з технічними вимогами Правил дорожнього руху?

– Чи мав водій технічну можливість запобігти наїзду з моменту виникнення небезпеки для руху або з моменту виявлення перешкоди для руху?

– Чи відповідали дії водія технічним вимогам Правил дорожнього руху?

– Чи були з технічної точки зору дії водія ТЗ у причинному зв’язку з виникненням ДТП?

– З якою швидкістю рухався ТЗ? Якщо ця швидкість перевищувала встановлені обмеження (зазначається, які саме), то чи мав водій технічну можливість уникнути контакту з перешкодою (зазначається, якою саме), якщо ця швидкість не перевищувала припустиму?

– Чи мав водій технічну можливість шляхом екстреного гальмування зупинити ТЗ з моменту виникнення небезпеки для руху. (указується момент виникнення небезпеки), не доїжджаючи до перешкоди (пішохода)?

Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 675,36 грн.

Вимоги до матеріалів, які необхідно надати експерту для проведення дослідження.

Якщо суд або особа, яка на підставі заяви звернулась за послугою щодо проведення судової експертизи не може направити експертові всі матеріали справи, він повинен надати: протокол ОМП разом зі схемою та іншими додатками; протокол огляду ТЗ; протокол відтворення обстановки й обставин події.

10.2  «Дослідження технічного стану транспортних засобів»:

– Які несправності, виходячи з вимог Правил дорожнього руху до технічного стану ТЗ, мала (мав) система (механізм, вузол, агрегат) даного ТЗ?

– Чи є в досліджуваному ТЗ несправності, які могли бути технічною причиною виникнення ДТП?

– Коли, відносно моменту ДТП, її настання чи в процесі її розвитку, виникли дані несправності?

– Яка причина відмови даного механізму, системи (рульового управління, гальмової системи та ін.) ТЗ?

– Чи мав водій можливість виявити несправність до моменту ДТП?

– Чи мав водій технічну можливість запобігти пригоді при наявності даної несправності?

Вимоги до матеріалів: в ухвалі достатньо викласти фабулу справи й обставини, які стосуються особливостей об’єкта дослідження, знання яких може мати значення для експерта, наприклад, чи експлуатувався ТЗ після події; у якому стані перебували деталі (вузли), сполучені з деталями (вузлами), що досліджуються тощо.

Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на МП або огляд об’єкта за його місцезнаходженням, орган або особа, яка призначила експертизу (замовила дослідження), повинна забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єк­та, а також належні умови його роботи, а в разі потреби – викликати учасників процесу або інших осіб.

Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  10.2  «Дослідження технічного стану транспортних засобів» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 675,36 грн.

  10.3 «Дослідження деталей транспортних засобів»

вирішує такі питання, а саме:

 • унаслідок чого сталося руйнування деталі чи вузла транспортного засобу (унаслідок удару, зношеності, втомленості чи старіння металу)?
 • коли відносно моменту ДТП сталося руйнування досліджуваної деталі чи вузла ТЗ, а саме: до ДТП, під час ДТП або після?
 • якщо пошкодження деталі мають місце, то чи мають вони прихований характер?
 • чи мав водій або відповідальна за ТЗ особа змогу виявити пошкодження деталі чи вузла ТЗ?
 • чи перебувала під напругою (випромінювала світло) електрична лампа ТЗ у момент ударного навантаження?
 • яка причина і механізм руйнування колісного диска автомобіля «…..»?
 • унаслідок чого сталася розгерметизація шини колеса ТЗ?
 • коли відносно моменту ДТП виникли пошкодження шини колеса?
 • унаслідок чого сталися пошкодження та розгерметизація гальмового шлангу ТЗ?

Мінімальна вартість за проведення такого дослідження складає 675.36 гривень. Остаточна вартість уточнюється під час замовлення даного виду дослідження.

 Комплексна судова інженерно-транспортна та фототехнічна експертиза за експертними спеціальностями 6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення» та 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод»:

– Якою була швидкість руху транспортного засобу або пішохода перед первинним контактом?

– Чи гальмувався транспортний засіб перед первинним контактом?

– Чи прискорювався транспортний засіб перед первинним контактом?

– Який час пройшов з заданого моменту виникнення небезпеки до моменту первинного контакту?

– Яку відстань подолали транспортний засіб або перешкода з заданого моменту виникнення небезпеки до первинного контакту?

– Який був сигнал світлофора на перехресті в певний момент (часовий інтервал)?

– Яка марка і модель транспортного засобу вказана на за відеозаписі фотозображенні?

– Чи могли бути сліди, залишені на проїзній частині даним  транспортним засобом?

– Який розмір (довжина) слідів транспортного засобу,  на якій відстані від стаціонарних (нерухомих) об’єктів вони розташовані?

– Як розташовувався транспортний засіб відносно проїзної частини, розмітки та інших предметів на момент первинного контакту (або в певний момент)?

Де відносно елементів проїзної частини розташовувалось місце первинного контакту?

Для вирішення вище вказаних питань, окрім відеозапису події дорожньо-транспортної пригоди (надалі – ДТП) відповідної якості, експерту, в залежності від поставлених питань, необхідно надавати комплекс даних щодо моменту виникнення небезпеки для руху, розмірів та відстаней елементів проїзної частини та предметів біля яких переміщувались транспортні засоби або пішохід (стали орієнтири), топографічні схеми, масштабні викопіювання планів ділянки ДТП, масштабні схеми огляду місця ДТП, нормативно-технічну документацію щодо організації дорожнього руху на ділянці ДТП                                (в т.ч. циклограму роботи світлофорного об’єкта), відповідні контрольні зображення певної моделі транспортного засобу (для проведення порівняльного дослідження), а також висновки відповідних попередньо проведених криміналістичних, інженерно-транспортних та дорожньо-технічних експертиз.

Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  6.1 «Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення» та 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 450,24грн.

10.4 «Транспортно-трасологічні дослідження»:

– Чи залишені певні сліди (вказуються, які саме і на чому) ходовими частинами (колесами, шинами, гусеницями тощо) даного ТЗ?

– Який механізм контактування ТЗ?

– Чи залишені сліди певними частинами даного ТЗ, що виступають?

– Було взаємне розташування ТЗ і перешкоди (пішохода) під час наїзду на останню (останнього)? Який механізм контактування пішохода та ТЗ? Хто з осіб, які перебували в ТЗ під час ДТП (вказуються прізвища, ім’я та по батькові осіб), перебував за кермом? (Для вирішення питань про взаємне розташування ТЗ і потерпілого та про особу, яка керувала ТЗ, призначається комплексна судово-медична, інженерно-транспортна експертиза – транспортно-трасологічне дослідження).

– Який з транспортних засобів під час їх зіткнення стояв, а який рухався?

– На якому місці дороги сталося зіткнення транспортних засобів (наїзд на пішохода)?

– Який механізм утворення слідів (удар, ковзання тощо)?

– У якому напряму відносно слідосприймаючої поверхні рухався ТЗ?

Вимоги до матеріалів: для вирішення зазначених питань експертові надаються самі об’єкти, які залишили сліди (шини, деталі, що виступають, тощо) або експериментальні зліпки цих об’єктів (експериментальні відбитки шин на папері); предмети, на яких залишилися сліди зазначених об’єктів, або зліпки (масштабні фотознімки) цих слідів, а також протоколи ОМП з усіма додатками до них.

Якщо необхідно провести експертизу (дослідження) на МП або огляд об’єкта за його місцезнаходженням, орган або особа, яка призначила експертизу (замовила дослідження), повинна забезпечити прибуття експерта, безперешкодний доступ до об’єкта, а також належні умови його роботи, а в разі потреби – викликати учасників процесу або інших осіб.

Якщо досліджуються сліди ТЗ на одязі (взутті) потерпілого, надається також акт судово-медичного дослідження пошкоджень на його тілі.

Вартість проведення інженерно-транспортної експертизи за експертною спеціальністю  10.4 «Транспортно-трасологічні дослідження» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 2532,60 грн.

Трасологічна експертиза за експертною спеціальністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів»:

– Чи піддавався зміні номер кузова (шасі, рами, двигуна тощо) на даному ТЗ?

– Якщо піддавався, то яким способом був знищений або змі­нений номер кузова (шасі, рами, двигуна тощо) на даному ТЗ?

– Яким був первинний номер кузова (шасі, рами, двигуна то­що) на об’єкті дослідження?

– Чи виконаний номер об’єкта дослідження (кузова, шасі, рами, двигуна тощо) із застосуванням конкретних засобів?

У тих випадках, коли є дані про можливість зміни номера кузова (шасі, рами, двигуна тощо) ТЗ в умовах спеціально уповноваженого ремонтного підприємства, вирішуються питання:

 • Яким способом нанесений номер?
 • Чи характерний даний спосіб для нанесення номера при виконанні ремонтних робіт на спеціально уповноважених ремонтних підприємствах?

Питання стосовно документів, що супроводжують транспортні засоби, вирішуються в розрізі технічної експертизи документів.

Вартість проведення трасологічної експертизи за експертною спеціальністю 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 717, 26грн.

Трасологічна експертиза за експертною спеціальністю 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»:

– Чи піддавався зміні номер на  агрегатах об’єкту дослідження?

– Яким був первісний номер на об’єкті дослідження?

– Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на даному об’єкті?

– Чи були на даному об’єкті маркувальні позначення?

– Чи піддавалися зміні маркувальні позначення на даному об’єкті?

– Чи виконано маркування об’єкта із застосуванням конкретних засобів?

Вимоги до матеріалів: вироби, які підлягають дослідженню, не можна очищати від забруднень, фарби чи іржі.

Вартість проведення трасологічної експертизи за експертною спеціальністю 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків» визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 717, 26грн.

 Перед призначення експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь за телефоном (04622) 563 87, (відділі автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів, контактна особа – Коробко Віталій Анатолійович), або через електронну скриньку chndekc@ukr.net

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України