Товарознавчі експертизи

Види досліджень

У відділі товарознавчих та гемологічних досліджень Чернігівського НДЕКЦ МВС судовими експертами проводяться судові товарознавчі експертизи та дослідження за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин,  обладнання, сировини та споживчих товарів» та судові автотоварознавчі експертизи та дослідження за експертною спеціальність 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних  засобів та  розміру збитку, завданого  власнику транспортного засобу».

Основними завданнями товарознавчого дослідження є: визначення вартості об’єкті дослідження, визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері, визначення змін показників якості товарної продукції, визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил.

Найпоширенішим видом експертної оцінки є визначення розміру матеріальної шкоди. Передумовою проведення такої експертизи служить:

– пошкодження або знищення майна, унаслідок залиття квартир;

– пошкодження речей вогнем при пожежах або унаслідок вибухів;

– вихід з ладу радіоелектронної апаратури, оргтехніки, побутової техніки, – встановленої у приміщеннях, в результаті аварийних режимів в електричній мережі;

– нещасні випадки (аварії, ДТП, напад тварин і т.п.).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів»:

– Яка ринкова вартість об’єктів станом на … (зазначається дата, на яку визначається вартість)?

– Який розмір матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (при пожежі, залитті тощо), станом на … (зазначається дата, на яку визначається вартість)?

Вартість проведення товарознавчого дослідження визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження. Мінімальна вартість від 1238,16 грн.

Основними завданнями автотоварознавчого дослідження є: визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів (далі – КТЗ), їх складових (вузлів та деталей), а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику КТЗ, їх складових унаслідок пошкодження останнього.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань за експертною спеціальність 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»:

– Яка ринкова вартість КТЗ (зазначаються його марка, модель і державний реєстраційний номер) на дату оцінки (зазначається дата, на яку визначається його вартість)?

– Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику КТЗ (зазначаються прізвище, ім’я та по батькові власника, марка, модель КТЗ, його державний реєстраційний номер) унаслідок (зазначається подія, що призвела до матеріальної шкоди) на дату оцінки (зазначається дата, на яку оцінюється вартість)?

На дослідження експерту надаються КТЗ та документація, що стосується його реєстрації, матеріали розслідування події, що призвела до матеріальної шкоди, а також документи, у яких зафіксовані інші вихідні дані, необхідні для вирішення поставленого питання.

У разі потреби виклик зацікавлених осіб на технічний огляд КТЗ здійснюється замовником дослідження із зазначенням дати, місця та часу проведення огляду (після їх узгодження з експертом). Орган (особа), який (яка) призначив(ла) дослідження (залучив(ла) експерта), повинен(на) забезпечити можливість огляду КТЗ та належні безпечні умови (освітлення, вільний доступ, можливість огляду КТЗ з різних боків тощо).

Вартість проведення автотоварознавчого дослідження визначається індивідуально в кожному конкретному випадку в залежності від об’єму та складності  проведених робіт. Мінімальна вартість від 562,80 грн.

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь  за телефоном (04622) 56387, (відділ товарознавчих та гемологічних досліджень, контактна особа – Маруфенко Олена Михайлівна) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський науково-дослідний  експертно-криміналістичний центр МВС України