Криміналістичні експертизи

Види досліджень

У відділі криміналістичних видів досліджень Чернігівського НДЕКЦ МВС проводяться наступні види судових експертиз.

 Дослідження почерку і підписів.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 1. Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) певною особою?
 2. Чи виконані декілька рукописних текстів (рукописних записів) однією особою?
 3. Чи виконано рукописний текст навмисно зміненим почерком?
 4. Чи виконано рукописний текст у незвичних умовах під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
 5. Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст, у незвичайному стані?
 6. Чи володіє особа, яка виконала рукопис, навичками написання спеціальними шрифтами?

Вартість проведення дослідження від 750,40 грн (без ПДВ).

Технічна експертиза документів.

В рамках технічної експертизи документів можна встановити:

– спосіб виготовлення бланку документа, печаток, штампів

– спосіб внесення змін до змісту документу (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) та виявлення первинного змісту документу

– наявність записів, слабковидимих чи невидимих (витравлених, залитих, вдавлених)

– період виготовлення документів або його частин

– послідовність нанесення текстів, записів, печаток

– документи, які виготовлені шляхом монтажу із застосування копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки

– зміст пошкоджених документів

– ідентифікацію матеріалів та допоміжних заходів, які застосовувалися для виготовлення документів, їх частин та реквізитів;

– спосіб нанесення відбитків печатки на документи (одним чи декількома кліше наносилися відбитки печаток);

– спосіб нанесення підпису на документах (за допомогою технічної підготовки, за допомогою факсиміле, за допомогою оргтехніки).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

– Яким способом виготовлений бланк наданого документу?

– Одним чи різними способами виготовлені надані на експертизу документ (чи документи), надані в якості порівняльного матеріалу?

– Чи відповідають надані на дослідження банкноти номіналом 50 гривень серії 0000000, аналогічним грошовим знакам, які знаходяться в офіційному обігу?

– Якщо ні, то яким способом виготовлені банкноти?

– Чи відповідають надані на дослідження долари США номіналом 100 доларів серії 00000, аналогічним зразкам грошових знаків, що перебувають в офіційному обігу?

– Чи мало місце зміни первинного змісту в наданому документі?

– Чи вносились зміни до первинного змісту (в графі…, документу з назвою… ), якщо так, то яким способом та який зміст первинних записів?

– Чи є в наданому документі (аркуші паперу) невидимий текст, якщо є то який його зміст?

– Чи нанесений відбиток печаті (штампу) в наданому документі печаткою (штампом), відбитки якого надані в якості порівняльного матеріалу?

– Яким способом нанесений відбиток печаті (штампу) в наданому документі? (В даному випадку встановлюється факт нанесення відбитку за допомогою рельєфного кліше, або за допомогою іншого способу, наприклад, за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, тощо).

– Яка хронологічна послідовність нанесення реквізитів в наданому документі?

Вартість проведення дослідження від 375,20 грн (без ПДВ).

Балістичне дослідження.

До основних завдань досліджень вогнепальної зброї та бойових припасів до неї належать:

– установлення належності об’єктів до вогнепальної зброї або конструктивно подібних до неї стріляючих виробів;

– установлення належності об’єктів до боєприпасів вогнепальної стрілецької зброї або конструктивно подібних до них виробів;

– визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також конструктивно подібних до них виробів;

– визначення стану (справності) зброї, боєприпасів до неї та придатності їх до стрільби;

– установлення способу виготовлення або факту переробки вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та конструктивно подібних до них виробів;

– встановлення належності об’єктів до частин (деталей) вогнепальної зброї тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи є вогнепальною зброєю (пневматичною зброєю, газовим пістолетом чи револьвером, пристроєм вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами) предмет, наданий на дослідження?
 • Яким способом (промисловим чи саморобним) виготовлено предмет (зброя, патрон), наданий на дослідження?
 • До якого виду, системи, моделі, калібру належить дана зброя?
 • Чи придатна дана зброя до стрільби?
 • Чи справна дана зброя? Якщо ні, то які вона має несправності? Чи виключають ці несправності можливість пострілу?
 • Чи є боєприпасом патрон, наданий на дослідження?
 • До зброї якого виду, системи, моделі, калібру призначено патрон, наданий на дослідження?
 • До якого патрона (вид, модель) належить відстріляна гільза?

Вартість проведення дослідження від 422,10 грн (без ПДВ).

Дослідження холодної зброї.

Основними завданнями дослідження холодної зброї є:

 • установлення належності до холодної зброї виробів колючої, ріжучої, рублячої, ударно-роздробляючої дії;
 • способу їх виготовлення, визначення типу, виду, зразка (для виробів промислового виробництва) холодної зброї або конструктивно подібного до неї виробу тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи є даний предмет холодною зброєю?
 • Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить?
 • Яким способом виготовлено предмет?

Вартість проведення дослідження від 211,05 грн (без ПДВ).

Трасологічні дослідження.

Основними завданнями трасологічної експертизи є ідентифікація або визначення родової (групової) належності індивідуально визначених об’єктів за матеріально фіксованими слідами – відображеннями їх слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об’єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо).

Трасологічною експертизою можна також установлювати факти, які належать до просторових, функціональних, структурних, динамічних і деяких інших характеристик процесу слідоутворення, а також особливостей слідоутворювальних об’єктів.

Перед трасологічною експертизою можуть ставитись питання про наявність на предметах обстановки місця події слідів взаємодії з іншими предметами, придатність цих слідів для ідентифікації або про наявність у цих слідах ознак, що орієнтують на пошук зазначених об’єктів.

Експертиза слідів взуття.

Основними завданнями цього виду трасологічної експертизи є ідентифікація людини за слідами взуття.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи є на даній поверхні (даному предметі) сліди взуття та чи придатні ці сліди для ідентифікації?
 • Чи залишені сліди взуття, виявлені в різних місцях, одним і тим же взуттям?
 • Який механізм утворення слідів взуття?

Експертиза слідів злому, інструментів, виробів масового виробництва.

Основним завданням експертизи є:

 • установлення конкретного екземпляра або виду (характерних особливостей) знаряддя, інструмента, агрегату за слідами його дії;
 • установлення механізму (способу) злому (іншої дії), напрямку, в якому проводився злом перешкоди (з внутрішнього або зовнішнього боку), типу (виду) виробу, що залишив слід, способу його виготовлення тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу дію (зрубано дерево, спиляно гілку, перекушено дріт тощо)?
 • Чи не залишено сліди злому, вилучені з різних місць подій, тим самим знаряддям?
 • Одним чи декількома знаряддями було вчинено злом?
 • Знаряддям якого виду вчинено злом?

Експертиза замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів).

Об’єктами експертизи є замки та інші замикальні пристрої, пломби, контрольні пристрої (засоби).

Основними завданнями експертизи є встановлення факту і способу відмикання (злому) пристрою, видів предметів, що були використані для цього, ідентифікація цих предметів, а для пломб, крім того, – ідентифікація пломбувальних лещат, факту переклеювання паперових контрольних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?
 • Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)?
 • У який спосіб відімкнений (зламаний) замок?
 • Чи одним способом відімкнені (зламані) надані замки?
 • У якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його пошкодження?
 • Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
 • Знаряддям якого виду зламано замок?
 • Чи зламано замок знаряддям, вилученим у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
 • Чи відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)?
 • Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?
 • Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами?
 • Чи одними пломбувальними лещатами були обтиснені пломби?
 • Чи розкривалась і обтискувалась повторно пломба після її обтиснення пломбувальними лещатами?
 • У який спосіб і за допомогою якого знаряддя була розкрита і повторно обтиснена пломба?
 • Чи можливо з даної пломби витягти матеріал, що використовувався при опломбуванні (дріт, шпагат, шнур), без порушення її цілісності?
 • Знаряддям якого виду розкривалась пломба?
 • Який зміст цифрових та буквених знаків на контактних поверхнях пломби?
 • Чи не розкривалась пломба наданим знаряддям?
 • Якщо об’єктом дослідження є замки, експерту, крім замків, направляються відмички й інші предмети, які могли використовуватися для відмикання або злому замка, а також усі ключі від цих замків.

Експертиза цілого за частинами.

Експертизою встановлюється, чи мають частини предмета (знайдені уламки, шматки, осколки тощо) спільну лінію (поверхню) розділення, тобто чи становили вони раніше одне ціле.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Чи становили знайдені частини єдине ціле (чи є осколки скла частинами розсіювача фар даного автомобіля, чи відколота дана тріска від певного поліна тощо)?
 • Яким способом відокремлено від предмета його частину?
 • Який механізм відокремлення від предмета його частини (частин)?
 • Чи становили складно-складове ціле конструктивні частини об’єкта?

Вартість проведення дослідження від 422,10 грн (без ПДВ).

Дактилоскопічні дослідження.

Завданням дактилоскопічної експертизи є ідентифікація живих осіб, невпізнаних трупів, а також встановлення причетності осіб до вчинення злочинів за допомогою відбитків, відтисків рук, отриманих в ході дактилоскопічної реєстрації; слідів рук, вилучених при огляді місця події тощо. Експертизою вирішується завдання виявлення, вилучення та фіксації слідів рук на наданих об’єктах, встановлення їх придатності для ідентифікації та інші.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи є на наданому об’єкті сліди рук (пальців, долонь), якщо так, то чи придатні вони для ідентифікації?
 • чи залишені сліди рук, вилучені в різних місцях (на різних об’єктах), однією особою?
 • чи залишені сліди рук конкретною особою?
 • чи ідентичні відбитки рук невпізнаного трупу з відбитками в дактилокарті на ім’я конкретної особи?
 • якими ділянками поверхні руки залишено сліди?
 • у результаті якої дії залишено слід (захват, торкання тощо)?

Вартість проведення дослідження від 422,10 грн (без ПДВ).

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь за телефоном (04622) 530 37, (відділ криміналістичних видів досліджень, контактна особа – Гуртовой Андрій Петрович), або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України