Вибухово-технічна експертиза

Види досліджень

Фахівцями Чернігівського НДЕКЦ МВС проводяться  судові вибухово-технічні експертизи

Головними завданнями експертизи вибухових пристроїв (ВП), обставин і механізму вибуху є визначення:

–  факту вибуху вибухового пристрою на місці події;

–  виду вибуху;

– належності об’єкта до вибухового пристрою (боєприпасів) та визначення класифікаційної категорії пристрою;

–  потужності вибуху ВП;

–  конструкції пристрою та способу його виготовлення і принцип дії;

– наявності в обставинах справи даних, що стосуються особи, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій і привела його в дію.

Об’єктами вибухово-технічної експертизи є:

– заряди вибухових речовин (тротилові шашки, заряди амонітів, заряди високобризантних ВР, кумулятивні заряди, корпуси ручних гранат тощо);

засоби підриву (запали, капсулі-детонатори, електродетонатори, вогнепровідні шнури, детонуючі шнури тощо);

– ВП промислового виготовлення (гранати, міни, гранатомети, бомби, снаряди тощо);

– компоненти ВП (корпуси, механізми приведення в дію ВП, джерела живлення тощо);

– ВП саморобного виготовлення (радіокеровані, міни-пастки, типу “ручні гранати” тощо);

– залишки від вибуху промислових і саморобних пристроїв;

– піротехнічні вироби та їх залишки (імітаційні засоби, вибух-пакети, електровибухопакети, імітаційні патрони, петарди тощо);

– наслідки від вибуху (зруйновані конструкції будівель тощо).

Орієнтовний перелік вирішуваних питань.

Класифікаційні дослідження:

Чи відноситься наданий предмет (сукупність предметів) до боєприпасу або вибухового пристрою?

Чи є наданий об’єкт засобом для підриву?

Чи є надані на дослідження об’єкти складовими компонен­тами ВП?

Чи є надані на дослідження об’єкти залишками (деталями або вузлами) ВП? Якщо так, то якого?

Які з виявлених на МП об’єктів могли відноситися до ВП (боєприпасам) або входити до його конструкції в якості основних, додаткових чи допоміжних елементів?

Чи відносяться надані креслення, ескізи, схеми та інші записи до описання конструкції та технології виготовлення ВП, ВР, засобу збудження вибуху тощо?

Яка маса підірваного заряду ВР? Чи можливо визначити розміри підірваного заряду?

Чи використовувалися в складі заряду нафтопродукти, інертні наповнювачі, осколкові елементи?

Чи є надані шматки паперу залишками упакування про­мислової ВР (боєприпасів)? Якщо так, то якої саме? Що озна­чають збережені маркувальні позначення на упакуванні?

Яка конструкція та принцип дії ВП, за допомогою якого вчи­нений вибух?

Чи маються серед наданих об’єктів залишки засобу підриву (запалення) й ініціювання вибуху? Якщо так, то якого саме?

Чи використовувалися в конструкції ВП уражуючі елемен­ти (цвяхи, болти, гайки тощо)?

Яке призначення у ВП мотузки, ізоляційної (липкої) стріч­ки, годинникового механізму, електротехнічного виробу, радіоде­талей та інших побутових предметів, фрагменти яких виявлені на МП?

Діагностичні дослідження:

Яке призначення та області застосування встановленої ВР (пороху, піротехнічної суміші)?

На якому підприємстві й у який час виготовлений представлений на дослідження ВП (боєприпас)? Що позначають наявні на ньому маркувальні позначення? Де він застосовується?

Яким способом виготовлений даний ВП?

Яка конструкція та принцип дії наданого ВП (боєприпасу)?

За яких умов наданий на дослідження ВП здатний до вибуху?

Які найменування, призначення та області застосування наданих промислових боєприпасів, піротехнічного виробу?

Чи є в конструкції наданих промислових боєприпасів, піротехнічного виробу, сигнального, освітлювального, учбово-імітаційного засобу які-небудь перероблення? Якщо так, то які саме і яке їхнє призначення?

Які засоби ініціювання збудження вибуху (запалення) застосовуються в даному ВП (боєприпасах, піротехнічному виробі, учбово-імітаційному засобі та ін.)? Яке їхнє найменування, інші характеристики?

Який спосіб виготовлення даного засобу ініціювання вибуху (запалення)?

Яке призначення та області застосування даного засобу для вибуху, ініціювання вибуху (запалення)?

Якщо даний об’єкт є саморобним ВП, то яка його конструкція, принцип дії? Які вироби використані при його виготовленні?

У якому стані знаходився ВП перед проведенням спеціального знешкодження?

Чи володіла особа, що виготовила ВП (ВР), спеціальними пізнаннями та навичками у відповідних галузях науки і виробництва? Якщо так, то якими саме та у якому обсязі?

Чи маються серед наданих на дослідження об’єктів деталі годинникових механізмів?

Чи використовувався в конструкції ВП годинниковий механізм і яка його родова приналежність (тип, калібр, марка)?

Чи були внесені які-небудь конструктивні зміни в годинниковий механізм і його деталі та які саме?

Яку функцію виконував годинниковий механізм у конструкції ВП?

Якщо годинниковий механізм виконував у ВП функцію сповільнювача, то який час уповільнення міг бути встановлений?

Яким підприємством і коли виготовлений годинниковий механізм, використаний у ВП?

Яке призначення та область застосування годинникового механізму?

Чи маються у годинниковому механізмі сліди експлуатації до застосування його у ВП?

 Ідентифікаційні дослідження і встановлення загальної групової приналежності:

Чи мають надані зразки ВП, засобів збудження вибуху, інших вибухотехнічних виробів загальну родову (групову) приналежність з вибуховим пристроєм, засобом збудження вибуху, іншими вибухотехнічними виробами, які виявлені на МП (під час обшуку)?

Чи не складали раніше єдине ціле представлені на дослідження металеві осколки? Якщо так, то які форма та розміри цього предмета?

Чи не складали раніше (до застосування спеціальних засобів знешкодження) надані матеріали, речовина та деформовані деталі єдине ціле, а саме один ВП?

Що використано у якості упакування (засобу доставки, камуфляжу) ВП? Які найменування та призначення даного виробу (побутового пристрою)?

Чи відповідає конструкція підірваного (виявленого на МП, вилученого при обшуку) пристрою наданим кресленням, ескізам, малюнкам, схемам?

Чи відповідає малюнок, зображений на даному листі паперу, вилученому під час обшуку, електричній схемі ВП, підірваного (виявленого) на МП?

Ситуаційні дослідження:

Чи є зафіксовані на МП руйнування й ушкодження результатом дії вибуху ВП встановленої конструкції?

Які розміри зони ураження даного ВП? На якій відстані від нього була реальна небезпека для життя і здоров’я людей?

Які розміри небезпечної зони розльоту фрагментів ВП у даній обстановці на МП?

Де знаходився та як був розташований ВП у момент вибуху?

Чи був ВП підготовлений до вибуху, чи знаходився він в бойовому положенні або відбулося випадкове спрацьовування пристрою від необережного поводження з ним потерпілих?

Чи міг відбутися самовільний вибух (спрацьовування) даного ВП і які дії й умови для цього необхідні?

Які дії необхідно виконати для підготовки даної конструкції вибухового пристрою до вибуху?

Які дії потерпілого призвели (могли привести) до вибуху ВП?

Чи можна з використанням наданих виробів, матеріалів, інструментів, устаткування, пристосувань виготовити ВП (його окремі деталі і вузли), подібний виявленому на МП чи наданому на дослідження?

Які вихідні компоненти, апаратура, пристосування, матеріали потрібні для виготовлення даної речовини (суміші)? У яких умовах (промислових чи домашніх) можливе виготовлення представленої речовини?

Які матеріали та інструменти потрібні для виготовлення даного ВП у домашніх умовах?

На якій відстані та в якому місці міг знаходитися злочинець, який здійснював керування вибухом з використанням радіолінії?

Чи володіла, особа, що встановила ВП, спеціальними знаннями та навичками у вибуховій (підривній) справі? Якщо так, то якими саме та у якому обсязі?

Чи скоєно в даному випадку вибух ВП?

Чи є предмети, знайдені на МП (в тілі потерпілого), частинами ВП? Якщо так, то до якого виду пристроїв вони належать?

Яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено ВП?

Який спосіб підриву був застосований у даному випадку?

Якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, снаряди тощо)?

Чи здатний даний пристрій викликати вибух? Якщо не здатний, то з яких причин?

Чи містять надані експертові матеріали дані, що вказують на характерні риси особи, яка виготовила ВП (професійні навички, ступінь обізнаності з технологією виготовлення і викори­стання ВП тощо)?

Чи однакова конструкція саморобного ВП, частини якого знайдені на МП, та макета, виготовленого гр. Н.?

Які з наданих на дослідження предметів можуть відноситися до ВП?

Яка конструкція ВП?

Чи мав заряд ВР сторонні предмети (цвяхи, гайки тощо)?

Чи містив заряд ВР корпус (оболонку)? Якщо так, то з якого матеріалу він виготовлений?

Який зовнішній вигляд (форма, розміри) ВП?

Слід пам’ятати, що обов’язковим є надання вибухонебезпечних об’єктів спеціалістам-вибухотехнікам для транспортування.

За таких умов спеціалісти-вибухотехніки ГУНП забезпечують безпечне транспортування вибухонебезпечних об’єктів до вибухотехнічного лабораторного комплексу у вибухозахисних приладах або на спеціальних автомобілях, відповідно до вимог наказу МВС України від 09.07.2014 № 653 та ДНАОП 0.00-1.19-97. Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом.

Вартість проведення вибухово-технічного дослідження від 2757,52 грн, в залежності від складності та кількості об’єктів дослідження.

Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно проконсультуйтесь  за телефоном (04622) 534 08, (сектор вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень, контактна особа – Дрижак Ярослав Іванович) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

Чернігівський науково-дослідний  експертно-криміналістичний центр МВС України